Misja Przedsiębiorstwa i polityka jakości

 

Misja Przedsiębiorstwa

Zasadniczym powodem istnienia naszego przedsiębiorstwa jest stworzenie i zapewnienie dla wszystkich podmiotów powiązanych z przedsiębiorstwem odpowiednio dobrych warunków funkcjonowania i poprawiania swojej pozycji w szeroko pojętym środowisku.

Jako podmioty powiązane rozumiemy tu grono pracowników zakładu, współwłaścicieli, dostawców i odbiorców produktów, instytucje lokalne oraz inne przedsiębiorstwa współpracujące lub sympatyzujące z naszym zakładem.

 

Polityka jakości 

  1. Produkcja wysokiej jakości mięsa kurczęcego oraz wyrobów z mięsa kurczęcego przy użyciu nowych technologii z udziałem doświadczonej i odpowiedzialnej załogi.
  2. Produkcja mięsa świeżego bez jakichkolwiek dodatków chemicznych, konserwujących lub poprawiających jego wygląd.
  3. Ciągła analiza systemu HACCP oraz GHP i GMP w celu optymalizacji jakości produktu i maksymalizowania jego bezpieczeństwa zdrowotnego.
  4. Optymalizowanie i zabezpieczanie stałej produkcji zakładu w oparciu o zasady fair play w relacjach wewnątrzzakładowych oraz relacjach biznesowych z kontrahentami.
  5. Elastyczność w zarządzaniu oraz w produkcji dla ciągłej poprawy pozycji przedsiębiorstwa na tle branży ogólnokrajowej i lokalnej przedsiębiorczości.
  6. Szacunek dla środowiska naturalnego poprzez minimalizację szkodliwych emisji oraz rozważne korzystanie z dóbr naturalnych.

 

 

 

 


realizacja c-studio.eu