FERMA ŚWIDRY sp.j.

To nowoczesna ferma drobiu składająca się z 6-ciu obiektów inwentarskich o łącznej obsadzie 259.200 szt.
kurcząt brojler.
Działalność fermy podlega ciągłemu nadzorowi PIWet w Giżycku oraz oparta jest o pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nowoczesne podejście zootechniczne w połączeniu z 10-osobową przeszkoloną i stałą załogą, gwarantuje utrzymanie ponadprzeciętnego dobrostanu zwierząt oraz powtarzalnych wyników produkcyjnych.


realizacja c-studio.eu